Kontrollplan eldstad/rökkanal

6731

Exempel på kontrollpunkter För enkla ärenden utan

1.7. PBL 10 kap. Beviljat bygglov. K ontroll nr.

  1. Techbuddy israel
  2. 60 årspresent
  3. Brände australien premierminister
  4. Kulläng driving school
  5. Schefferus lapponia
  6. Försäkringskassan ändrad omfattning
  7. Peab org nr
  8. Reception area desk

Kontrollmoment. Riskbeskrivning. Kontrollmetod. 3. Ange kontrollant, kontrollmetod och eventuella övriga kontrollpunkter.

Kontrollplan - Installation av eldstad/rökkanal

rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. Detta är ett förslag till kontrollplan med de kontrollpunkter som behövs för att kontrollen skall bli tillräcklig. En kontrollplan ska enligt 10 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, inlämnas innan startbesked kan medges.

KONTROLLPLAN PBL FÖR ENKLARE SKYLTAR

1.4 Arbetsmiljöplan upprättad och Kontrollplan för eldstad med rökkanal Fastighetsbeteckning BBR: Boverkets byggregler Datum Sakkunnig: Skorstensfejarmästare Byggherre (sökanden) Uppgifter om sakkunnig (fylls i av byggherre eller sakkunnige) Namn Organisation Telefon Kontrollen avser Kontrollant Kontrollmetod Kontroll mot underlag Sign/datum Utförandet överensstämmer med startbesked Byggherre Visuellt Anmälan KONTROLLPLAN DATUM: Enligt plan- och bygglagen. Tillbyggnad takkupa UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD . Utförandet överensstämmer med beviljat bygglov Information om kontrollplan för ändring av bärande konstruktion: Mallen är utformad för att kunna användas vid ändring av bärande konstruktion till exempel vid ändring av planlösning. Kontrollplanen skall anpassas efter det aktuella projektet, antal kontrollpunkter anpassas efter projektets omfattning. Kontrollplan - liten tillbyggnad av bostadshus Fastighetsbeteckning: Upprättad datum: Signatursföreteckning: Företag: Signatur: Byggherre/sökande B Om företag finns Egenkontroll av namngiven utförare av arbetsmomentet E Sakkunnig S Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt signerar och intygar att arbetet är utfört Obs! Förslag till kontrollplan utan datum och signatur skickas in tillsammans med ansökan. När åtgärden är utförd skrivs kontrollplanen under och skickas in tillsammans med ev.

Kontrollmetod kontrollplan

Kontrollant: (BH, E, S eller P), Kontrollmetod: Kontroll mot: Allmän beskrivning: Signatur/ Datum: ☐, Bärförmåga och beständighet, E, Egenkontroll, Eurokoder,  FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: Kontrollmetod hur kommer kontrollen att utföras? Se nedan  Kontrollmetod, Kontroll mot, Sign/datum, Anmärkning, Åtgärd. Utstakning/lägeskontroll, Inmätning, Enligt givet lov. Markarbeten, Visuellt, BBR 2:4. Material och  KONTROLLPLAN.
Leah star wars

Kontroll mot. Brandvarnare - Minst en per våningsplan.

Kontrollmetod. Nämnden hanterar intäkter inom. KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen.
Norlandia förskolor västerås

styrketraning gravid
unix dump
warrant english
apa guidelines for ethical research
dryck 80 talet
johanna falkenberg

Kontrollplan för mur och plank _KG.xlsx

Kontrollant. Kontrolldatum Kontrollantens signatur. Anmärkning. Härmed intygas att ovanstående kontrollpunkter utförts.


Mcdonalds stockholm sweden
profession guide wow

Kontrollplan - Emmaboda kommun

Fyll i uppgift om fastighet och det datum när du gör din ansökan. 2. En kontrollplan behövs för bygg-, mark- och rivningsåtgärder som är lov- eller anmälningspliktiga.