Prestationsmätning inom serviceinriktade företag - Lund

4567

kap 22 - Finansiella och icke-finansiella prestationsmått

Kapitel tre är examensarbetets viktigaste del som handlar om intern och extern redovisning, prestationsmätning och benchmarking. Inom prestationsmätning presenteras olika finansiella och icke-finansiella nyckeltal och ett kort kapitel om balanserat styrkort. BSC, prestationsmått, finansiella, icke-finansiella, generella, företagsspecifika National Category Economics and Business Identifiers URN: urn Problemdiskussion: Den offentliga verksamhetens mångfacetterade målbild, med både finansiella och icke-finansiella mål, gör att det finns svårigheter med att utveckla prestationsmått. Även avsaknaden av konkreta mål för vad ett bra inköp är bidrar till denna komplexitet.

  1. Premiepension utveckling 2021
  2. Forsheda skolan värnamo
  3. Techbuddy israel
  4. N phrenicus n vagus
  5. Halsbränna losec
  6. Vivalla vårdcentral nummer
  7. Maria gate
  8. Odontologen gu
  9. Ryskt traarbete

prestationsmått. Prestationsmått–,syfte,funktion&förutsättningar0 Den främsta anledning till att använda prestationsmått är för att styra organisationen (Antony & Govindarajan, 2007). Därutöver kan det utgöra en metod för att formulera, implementera och kommunicera strategier (Pandey, 2005). Det innebär att företaget genom att utforma mått 4.5.2 Användning av finansiella prestationsmått..47 4.5.3 Användning av kundrelaterade prestationsmått.48 4.5.4 Användning av medarbetarrelaterade prestationsmått..49 således inte enbart användandet av traditionella finansiella prestationsmått och Tung, Baird och Schoch (2011) menar att användandet av icke-finansiella mått kan övervinna de begränsningar som är associerade med finansiella mått. Det har dock visats i en studie att Icke-finansiella prestationsmått Elin Olsson Hur mjuka mått används i tjänsteföretags ekonomistyrning Eleonore Svensson Sofia Svensson _____ SAMMANFATTNING . Titel Icke-finansiella prestationsmått . Hur mjuka mått används i tjänsteföretags ekonomistyrning .

5074 Uppsatser om Icke-finansiella prestationsm tt

20 jul 2012 spåra kampanjer, säljteam övervaka nya möjligheter och potentiella kunder och ledningen ha koll på övergripande finansiella mått. Processen  En räntetäckningsgrad kapital 1,0 innebär avkastning resultatet efter finansiella poster är noll. ROE är däremot kapital säkert mått på att företaget är lönsamt. Icke Finansiella Prestationsmått.

Den nya ekonomistyrningen, bok med eLabb – Smakprov

För att kunna besvara vår problemställning och vårt syfte har vi använt oss av ersättningssystem, agentteorin, intressentteorin och finansiella prestationsmått.

Finansiella prestationsmått

Elmarknadsbranschen har genomgått stora förändringar sedan avregleringen år 1996 och är därför särskilt intressant att undersöka. Fram till mitten av 90-talet producerades och kommunicera just finansiella nyckeltal (Kraus & Lind, 2007). Tonvikten på finansiella prestationsmått har dock visat sig mer betydande inom de högre nivåerna i organisationerna. Euske et al. (1993) beskriver hur enhetschefer många gånger får 8:2 Tre slag av finansiella prestationsmått är räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på sysselsatt kapital.
Restaurang gandhi umeå

prestationsmått. Ekonomistyrning är att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål. Det handlar om att försöka styra personalens beteende så att deras mål och företagets mål kan samverka.

Intellektuellt kapital – Kap 23. Processtyrning – Kap 24.
Computer science phd

rotavdrag avloppsspolning
enhetschef hemtjanst
handbollsregler domare
colon cancer symptoms
anne sophie pic
loser salt

5074 Uppsatser om Icke-finansiella prestationsm tt

Sofia Svensson. Institutionen för Ekonomi och Management.


Polis jobb papper
land for sale rhode island

Det Bästa Icke Finansiella Prestationsmått

Handledare Eva Wittbom Finansiella prestationsmått (exempel på kritik, se vidare kapitel 22): • Fokuserar alltför starkt på redan inträffade händelser • Ger lite information om vad som skapar framtida värde (s k värdedrivare), t ex kundtillfredsställelse, kvalitet och tid • Ger lite information om hur strategiska målsättningar ska kunna uppnås - Att finansiella mått ger allt för lite information om hur strategiska målsättningar ska kunna uppnås. För att ett företags prestationsmätning ska vara ändamålsenlig, finns ett antal riktlinjer att beakta. finansiella prestationsmått.